M10

50MB / tháng 10.000đ

D15

3GB / 3 ngày 15.000đ

HD70

3.8GB / tháng 70.000đ

HD90

5.5GB / tháng 120.000đ


HD120

8.8GB / tháng 120.000đ

C120

120GB/tháng 120.000đ

CÁC GÓI CƯỚC MIỄN PHÍ 4G & GỌI

C120

120.000đ
 • DATA: 4GB/Ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng các cuộc gọi dưới 20 phút, ngoại mạng 50 phút
 • Hạn sử dụng:  30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

MC90

90.000đ
 • DATA: 5GB/tháng
 • MIỄN PHÍ GỌI: Các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (ko quá 1000p), ngoại mạng 20 phút
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

M79

79.000đ
 • DATA: 4GB/tháng
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 1000 phút,  ngoại mạng 20 phút
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

CV119

120.000đ
 • DATA: 4GB/Ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 500 phút, ngoại mạng 30 phút
 • Hạn sử dụng: 60 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

MFY29T

29.000đ
 • DATA: 1.8GB/1 tháng
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 75 phút, ngoại mạng 25 phút
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

MFY49T

49.000đ
 • DATA: 2.5GB/ 1 tháng
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 100 phút,  ngoại mạng 35 phút
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

MFY99T

99.000đ
 • DATA: 5GB/ 1 tháng
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 200 phút, ngoại mạng 60 phút
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

C90N

90.000đ
 • DATA: 4GB/1 Ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 1000 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC MIỄN PHÍ 4G & GỌI ( 3 THÁNG – 1 NĂM )

3C120

360.000đ
 • DATA: 4GB/ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, ngoại mạng 50 Phút
 • Hạn sử dụng: 90 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

6C120

720.000đ
 • DATA4GB /ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, ngoại mạng 50P phút
 • Hạn sử dụng: 180 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

12C120
1.440.000đ

 • DATA: 4GB /ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, ngoại mạng 50P phút
 • Hạn sử dụng: 420 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

6C90N

540.000đ
 • DATA: 4GB /ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 1000 phút, ngoại mạng 50 Phút
 • Hạn sử dụng: 180 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

3CV119

357.000đ
 • DATA: 4GB/ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 500 Phút , ngoại mạng 30 phút
 • Hạn sử dụng: 90 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

6CV119

714.000đ
 • DATA: 4GB/ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 500 phút, ngoại mạng 30 phút
 • Hạn sử dụng: 180 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

12CV119

1.428.000đ
 • DATA: 4GB/ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Nội mạng 500 phút, ngoại mạng 30 phút
 • Hạn sử dụng: 420 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

C200N

200.000đ
 • DATA: 4GB /ngày
 • MIỄN PHÍ GỌI: Các cuộc gọi nội mạng dưới 20p, Ngoại mạng 50 phút
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC CHUYÊN  4G GIÁ RẺ MOBIFONE

M10

10.000đ
 • DATA: 500MB
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

D15

15.000đ
 • DATA: 3 GB
 • Hạn sử dụng: 3 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7 GB ( tốc độ cao )
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

HD400

400.000đ
 • DATA: 44 GB ( tốc độ cao )
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

HD70

70000đ
 • DATA: 3.8GB (tốc độ cao)
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 5.5GB (tốc độ cao)
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 10GB ( tốc độ cao )
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 16.5GB ( tốc độ cao )
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC CHUYÊN GỌI & NHẮN TIN + 4G

DP100

100.000đ
 • DATA: 2GB (tốc độ cao)
 • MIỄN PHÍ GỌI: 100 phút nội mạng
 • MIỄN PHÍ SMS: 100 tin nhắn nội mạng
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

DP200

200.000đ
 • DATA:  4GB (tốc độ cao)
 • MIỄM PHÍ GỌI: 200 phút nội mạng
 • MIỄN PHÍ SMS: 200 tin nhắn nội mạng
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

DP1500

1.500.000đ
 • DATA: 15 GB /tháng
 • MIỄN PHÍ GỌI : 1500 phút nội mạng
 • MIỄN PHÍ SMS: 1500 tin nhắn nội mạng
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

K90

90.000đ
 • MIỄN PHÍ GỌI : Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • MIỄN PHÍ GỌI : 90 phút ngoại mạng
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC CHUYÊN 4G 1 NĂM

12HD70N

500.000đ
 • DATA: 500MB/ngày (tốc độ cao)
 • ƯU ĐIỂM: siêu tiết kiệm
 • Hạn sử dụng: 360 ngày.

Đăng Ký

Chi tiết

12HD90N

900.000đ
 • DATA:  1GB/ngày (tốc độ cao)
 • ƯU ĐIỂM: siêu tiết kiệm
 • Hạn sử dụng: 360 ngày 

Đăng Ký

Chi tiết

12HD120N

1.200.000đ
 • DATA: 2GB/ngày (tốc độ cao)
 • ƯU ĐIỂM : Siêu tiết kiệm
 • Hạn sử dụng: 360 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

12HD200N

2.000.000đ
 • DATA: 3GB/ngày (tốc độ cao)
 • ƯU ĐIỂM : Siêu tiết kiệm.
 • Hạn sử dụng: 360 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC CHUYÊN GỌI QUỐC TẾ

TQT49

49.000đ
 • MIỄN PHÍ GỌI : 40 phút gọi quốc tế
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

TQT99

99.000đ
 • MIỄN PHÍ GỌI: 100 phút gọi quốc tế
 • Hạn sử dụng: 15 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

TQT199

199.000đ
 • MIỄN PHÍ GỌI: 250 phút gọi quốc tế
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết

TQT299

299.000đ
 • MIỄN PHÍ GỌI: 380 phút gọi quốc tế
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký

Chi tiết